Nhãn chứng nhận mỹ phẩm hữu cơ tin cậy

Nhãn BDIH - BDIH (Hiệp hội các ngành công nghiệp và công ty thương mại của Đức) là một tổ chức gồm hơn 440 nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.

Tiêu chuẩn BDIH nhằm định nghĩa thuật ngữ mỹ phẩm tự nhiên theo cách đúng, toàn diện và minh bạch nhất với người tiêu dùng. Yêu cầu duy nhất đối với các thành phần sử dụng trong các sản phẩm được BDIH chứng nhận là các nguyên liệu thô phải được lấy từ các nguồn cach tác thực vật được kiểm soát. Hơn nữa, việc cach tác hữu cơ được chứng nhận có tính bắt buộc đối với 15 thành phần thường được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp, bao gồm cả ô liu, cây bụi nhỏ, đỗ tương.

Nhãn Natrue - Tổ chức mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ của Châu Âu có trụ sở tại Bỉ tạo ra nhãn Natrue nhằm qui định cụ thể ba mức chất lượng đối với các sản phẩm làm đẹp:

Các sản phẩm mỹ phẩm có 1 sao trên nhãn Natrue chỉ đơn giản được gọi là mỹ phẩm tự nhiên

Các sản phẩm mỹ phẩm có 2 sao trên nhãn Natrue chứa 70% thành phần hữu cơ

Các sản phẩm mỹ phẩm có 3 sao trên nhãn Natrue được gọi là mỹ phẩm hữu cơ, với 95% thành phần nguyên liệu được sử dụng từ nguồn canh tác hữu cơ.

Nhãn Ecocert của Pháp đưa ra các tiêu chuẩn riêng đối với mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ với 2 mức chứng nhận kể từ năm 2002:

Chứng nhận hữu cơ: một sản phẩm được chứng nhận hữu cơ khi 95% thành phần của sản phẩm có nguồn gốc thực vật, và 10% trên tổng số thành phần nguyên liệu phải được sử dụng từ nguồn canh tác hữu cơ.

Chứng nhận tự nhiên: các sản phẩm mỹ phẩm được chứng nhận tự nhiên khi ít nhất 50% thành phần của sản phẩm có nguồn gốc thực vật, và 5% trên tổng số thành phần nguyên liệu phải được sử dụng từ nguồn canh tác hữu cơ.

Nhãn Cosmebio: Cosmebio là Hiệp hội chuyên nghiệp về các nhà sản xuất mỹ phẩm hữu cơ organic và tự nhiên. Đây là hiệp hội tập hợp của hơn 400 các nhà sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm từ Pháp và các nước khác. Kể từ năm 2002, Cosmebio làm việc nhằm thúc đẩy các sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên được làm từ các thành phần có nguồn gốc từ canh tác hữu cơ và sử dụng công nghệ xanh.


Nhãn USDA Organic: USDA là Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, cơ quan phụ trách phát triển chương trình hữu cơ quốc gia (NOP). Chương trình này đưa ra các điều luật và qui định đối với việc sản xuất, chế biến, dán nhãn và thực hành trên tất cả các sản phẩm hữu cơ mà USDA phụ trách.

Có bốn loại chứng nhận hữu cơ mà USDA cấp:

  1. 100% Organic - 100% Hữu cơ
  2.  Organic - Hữu cơ (chứa ít nhất 95% thành phần hữu cơ)
  3. Made with organic ingredients - Làm với thành phần hữu cơ (có ít nhất 70% thành phần hữu cơ trở lên)
  4.   With organic ingredients - Có thành phần hữu cơ (dưới 70% thành phần hữu cơ)

Trong số đó, chỉ có 2 nhóm đầu tiên là được dán nhãn chứng nhận USDA Organic Seal.Cũ hơn